Uit die hoof se kantoor

Mnr. Willie goosen

UIT DIE HOOF SE KANTOOR

William Arthur Ward skryf: “Die gemiddelde onderwyser leer. Die goeie onderwyser verduidelik. Die voortreflike onderwyser demonstreer. Die waarlik groot onderwyser inspireer.”

Hier by Laerskool Fairland word u kind/ers werklik geïnspireer deur waarlik groot onderwysers. U kind/ers word aan die hand geneem en begelei om hulself te leer ken, te verwesenlik en te groei tot volle potensiaal in ‘n liefdevolle, omgee-omgewing.

In Hettie Britz se boek: “Kweek dissipline met deernis”, skryf sy oor die vyf R’e van dissipline, naamlik: respek, rituele, rolle, roetine en reёls.

Ons wil sekere rituele oftewel tradisies weereens hervestig hier by Laerskool Fairland om sodoende ‘n samehorigheid en groepsgebondenheid te vestig. Dit gaan nou gepaard met respek wat dui op wedersydse verhouding tussen onderwyser en leerder, tussen maats, tussen meerderes en minderes om mekaar menswaardig te ag en te behandel. Derhalwe word daar ook gepoog om Laerskool Fairland boelievry te hou sodat elke leerder veilig en gewaardeerd sal voel.

Ons roem onsself daarop dat Laerskool Fairland deurgaans ‘n uiters hoё akademiese standaard handhaaf. Daarbenewens kry die leerders baie geleenthede om hulself met deelname aan sport- en kulturele aktiwiteite te ontwikkel.

Laerskool Fairland is ‘n skool met ‘n Christelike karakter en dit blyk duidelik uit ons diepe omgee en ware deernis vir ander.

Francois Rabelais skryf: “’n Kind is nie ‘n leё houer wat jy moet vul nie, maar ‘n vuur wat jy moet aansteek.” By Laerskool Fairland word daar gepoog om elke leerder se hart warm van liefde te laat klop, want elke leerder is deel van die Fairland-familie.

Willie Goosen
Hoof

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s