Geskiedenis

TROTSE GESKIEDENIS

Op 3 Februarie 1903 open die skool met twintig leerders op die plaas Weltevreden van oom Hendrik Badenhorst. Dit was ‘n gewone plaashuis met ‘n grondvloer waarvan die binnemure uitgebreek is. Mnr. R. van Mazijk was die enigste onderwyser en die hoof. Dit was een van die destydse CNO-skole wat subsidies uit Holland ontvang het. In Julie 1907 word die Weltevredenskool ‘n “goewermentskool” met twee en dertig leerders.

In die skooljoernaal wat vandag nog in die skool se besit is, staan daar by 1 Junie 1909 “New school occupied”. Die skool het verskuif na die huidige terrein. Die gebied was toe al bekend as Fairland, vandaar die skool se naam.

Die tweevertrek-sinkgeboutjie op die vlakte het op kort pale gestaan. Menige dag moes die kinders onder die vloer inkruip om griffels en potlode wat deur die plankgleuwe geval het, te soek. Rondom die skoolterrein was ‘n lendelam doringdraad om die donkies waarmee party kinders skool toe gery het, binne te hou.

Die inspekteur skryf in sy verslag van 18 Maart 1908 o.a. “……. The attention of the Board is called to the two children Cornelis en Theunis Cronje. They are both nearly blind and the cause appears to be that while staying at the Langlaagte orphanage they bathed in water impregnated by cyanide. If something is not done at once both appear to be in danger of becoming totally blind.” Een van die twee seuns was Theunis Cronje wat van 1922 tot 1955 skoolhoof van Fairland was.

Tydens die Ossewagedenktrek in 1938 het Laerskool Fairland ‘n gedenkteken opgerig waarin verskeie items soos ‘n Voortrekker-koevert, foto’s en tydskrifte toegemessel is. Die gedenkteken is in 1949 met ‘n monument in die binnehof vervang en sal in 2038 oopgemaak word.

Op 27 Januarie 1921 word die eerste drie vertrekke van die huidige skoolgebou in gebruik geneem.
Sewentig jaar later het die drie vertrekke gegroei tot ‘n nuwe drieverdiepinggebou langs die oue.

Nege skoolhoofde het vanaf 1903 tot op hede ‘n aandeel gehad in die opbou van ons pragtige skool:

1903 – 1909 Mnr. R. van Mazjik
1910 – 1919 Mnr. C. van der Mark
1920 – 1921 Mnr. Slier
1922 – 1955 Mnr. T. Cronje
1956 – 1963 Mnr. J. Dippenaar
1964 – 1977 Mnr. C. van der Merwe
1978 – 1992 Mnr. J. van Tonder
1992 – 2013 Mnr. A. Badenhorst
2014 – Mnr. W.J. Goosen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s