Kunswedstryd

KUNSWEDSTRYD

Laerskool Fairland hou ‘n interne kunswedstryd in Augustus van elke jaar, waar leerders die geleentheid kry om deel te neem aan dans-, drama-, musiek- en kunsitems. Beoordeling vind plaas aan die hand van ‘n onafhanklike paneel van kundige beoordelaars.

Advertisements