Tennis

Tennis (1ste – 4de kwartaal)

Tennis vorm ʼn integrale deel van die buitemuurse aktiwiteite.  Daar word gepoog om soveel moontlik leerders te laat tennis speel om sodoende liefde vir die sportsoort te kweek.  Tennisoefening vind weekliks plaas wat spelers die geleentheid bied om hul aangeleerde vaardighede toe te pas en uitdaagwedstryde te speel.  Spelers ontvang privaatafrigting by verskeie afrigters buite skoolverband.  Afrigting by die skool word deur Kinetik-tennisakademie behartig.

 

Kinetik-tennisakademie behartig die ontwikkeling van die gr. R- tot gr 3-leerders in skooltyd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s