KDA

LIGGAAMLIKE OPVOEDING

Ons Leer 

LO

Omdat baie leerprobleme teruggevoer kan word na perseptuele agterstande, verleen die LO-program wat leerders van gr. R tot gr. 7 volg, ook goeie ondersteuning.  Dit vorm ook deel van die LV-punt.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s