Ons Leer

AKADEMIE

Die skool ontwikkel die kind in sy totaliteit, tog speel akademie die belangrikste rol in die ontwikkeling. Baie klem word op wiskunde en leesvaardighede geplaas. Die Hersiene Nasionale Kurrikulum word van Gr. R tot Gr.7 gevolg. Uitkomsgebaseerde onderwys word toegepas. Summatiewe sowel as formatiewe assessering word deurlopend gedoen in die eerste drie kwartale. Aan die einde van die jaar word leerders summatief geassesseer. Weeklikse klasbesoek en indiens-opleiding van veral pas-aangestelde personeel vind plaas.

Die skool het ‘n passie om deur toegewyde onderrig gelukkige leerders te hê, omdat hulle potensiaal maksimaal ontwikkel word en hulle hulself ten volle kan uitleef op akademiese gebied. Ons toppresteerders elke jaar is ‘n bewys hiervan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s