Etos, droom en kernwaardes

Etos, droom en kernwaardes

ETOS

Die skool het ‘n Christelike karakter. Dit word helder raakgesien in die kultuur van respek vir medemense en die klem op regverdigheid en billikheid. Daar is ruim geleentheid vir godsdiensbeoefening.

ONS DROOM

‘n Dinamiese skool waar elke leerder se uniekheid tel, waar skoolgaan met entoesiasme ervaar en lewenswenners ontwikkel word…

KERNWAARDES – beginsels om die droom te bewaarheid

 • Die holistiese ontwikkeling van gebalanseerde leerders.
  • Erkenning van individuele deelname.
  • Die skep en handhawing van wedersydse respek.
  • Waardes wat godsdienstig gefundeerd is.
  • Die handhawing van dissipline.
  • Die koester, voortbou en vestiging van tradisionele waardes.
  • Die ontwikkeling van dinamiese personeel.
  • Die effektiewe funksionering van die beheerliggaam en skoolbestuur.
  • Die bou en vestiging van verhoudings met alle belangegroepe onder andere leerders, personeel, departement, ouers, borge en gemeenskap.
  • Aktiewe ouerbetrokkenheid as primêre opvoeder.
  • Die optimale benutting van hulpbronne.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s