Etos, droom en kernwaardes

ETOS

Laerskool Fairland is n waardegedrewe skool. Dit word helder raakgesien in die kultuur van respek vir medemense en die klem op regverdigheid en billikheid. Daar is ruim geleentheid vir geestelike ontwikkeling .

ONS DROOM

‘n Dinamiese skool waar elke leerder se uniekheid tel, waar skoolgaan met entoesiasme ervaar en lewenswenners ontwikkel word…

KERNWAARDES – beginsels om die droom te bewaarheid

• Die holistiese ontwikkeling van gebalanseerde leerders.
• Erkenning van individuele deelname.
• Die skep en handhawing van wedersydse respek.
• Waardes wat geestelik gefundeerd is.
• Die handhawing van dissipline.
• Die koester, voortbou en vestiging van tradisionele waardes.
• Die ontwikkeling van dinamiese personeel.
• Die effektiewe funksionering van die beheerliggaam en skoolbestuur.
• Die bou en vestiging van verhoudings met alle belangegroepe onder andere leerders, personeel, departement, ouers, borge en gemeenskap.
• Aktiewe ouerbetrokkenheid as primêre opvoeder.
• Die optimale benutting van hulpbronne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s